Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2018

- Giám đốc, các Phó Giám đốc họp lệ tháng 02 lúc 13g30; Họp BCH Đảng bộ Sở lúc 15g15 (mời Bí thư các Chi bộ và UBKT cùng dự); Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành giáo dục và cơ quan Sở GDĐT lúc 16g15 tại phòng Họp số 01.
- Giám đốc dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tại Bộ Chỉ huy Quân sự lúc 7g30 theo thư mời số 87/TM-UBND (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g15).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tham gia đoàn khảo sát của HĐND tỉnh tại Phòng GDĐT Kế Sách lúc 8 giờ (đ/c Nguyễn Văn Ba cùng đi, khởi hành tại VP HĐND tỉnh lúc 6g30).
- PGĐ Lý Rotha làm việc với lãnh đạo UBMTTQ tỉnh về các cơ sở tôn giáo có tổ chức dạy trẻ tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 8 giờ (Đ/c Đông Thảo chuẩn bị nội dung và cùng dự)

Thứ Ba, ngày 27 tháng 02 năm 2018

- Giám đốc dự họp mặt tri thức, văn nghệ sĩ đầu năm tại Hội trường số 2 VP Tỉnh ủy lúc 7g30 theo Giấy mời số 33-GM/BTGTU ngày 21/02/2018.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tham gia đoàn khảo sát của HĐND tỉnh tại Phòng GDĐT Mỹ Tú lúc 8 giờ (đ/c Nguyễn Văn Ba cùng đi, khởi hành tại VP HĐND tỉnh lúc 6g30); Khảo sát sơ bộ tại trường THCS An Lạc Tây lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g45).
- PGĐ Lý Rotha Làm việc với trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng lúc 7g30 theo Kế hoạch (Phòng GDMN thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 7 giờ); Dự họp về tình hình thực hiện chế độ cử tuyển học sinh DTTS vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng lúc 13g30 theo Thư mời số 92/TM-UBND ngày 23/02/2018 (đ/c Trần Khánh cùng dự). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười  họp đoàn thanh tra trường THPT Thành Phố Sóc Trăng tại phòng Họp số 1của Sở lúc 14 giờ (Đ/c Trứ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần cùng dự).

Thứ Tư, ngày 28 tháng 02 năm 2018

- Giám đốc dự họp với Đảng bộ Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị theo Thư mời lúc 13g30 (VP chuẩn bị xe, khởi hành lúc 12g45).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tham gia đoàn khảo sát của HĐND tỉnh tại Phòng GDĐT TP Sóc Trăng lúc 8 giờ (đ/c Nguyễn Văn Ba cùng dự); Họp lệ chi bộ Khảo thí QLCL lúc 14 giờ.
- PGĐ Lý Rotha đi Kiểm định chất lượng trường MG Long Hưng, huyện Mỹ Tú lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g15). Họp lệ Chi bộ GDTH lúc 14 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi triển khai quyết định thanh tra tại trường THPT Thành Phố  Sóc Trăng lúc 8 giờ ( Đ/c Trứ chuẩn bị và thông báo các thành phần cùng đi).

Thứ Năm, ngày 01 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc họp lệ Chi bộ Văn phòng lúc 9g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với trường THCS Vĩnh Thành lúc 7g30 và THCS Vĩnh Lợi lúc 9g30 (Phòng GDTrH cử thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1, khởi hành lúc 6g15); Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát công tác phân luồng HS sau THCS của HĐND tỉnh tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 13g30 (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng GDTrH và GDCN&TX cùng dự).
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Hiệu trưởng các trường: THPT DTNT Huỳnh Cương, PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú, THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu; PTDTNT THCS Kế Sách; PTDTNT THCS Châu Thành theo nội dung Công văn số 211/UBND-VX ngày 02/02/2018 về việc triển khai các nội dung kết luận của Đoàn thanh tra của UBDT Chính phủ tại phòng họp số 1 lúc 7g30 (Mời PGĐ Nguyễn Việt Mười, Đ/c Huy Phong, Đ/c Khánh, Đ/c Triều, Đ/c Thắng  cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười làm việc tại trường THPT Hoàng Diệu lúc 14 giờ theo Công văn số 320/SGDĐT-TCCB ngày 22/02/2018 (đ/c Hoàng Nguyên, đ/c Trứ, đ/c Ba, đ/c Triều, đ/c Huy Phong cùng dự).

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc đi kiểm tra các cơ sở giáo dục (VP cùng đi và chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng, PGĐ Lý Rotha dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn ngành Giáo dục tại Hội trường Sở lúc 7g30 .
- PGĐ Lý Rotha làm việc với trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ và trường CĐSP về mã ngành đào tạo Pali-Khmer tại trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ lúc 13g30 (Đ/c Khánh cùng dự)
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp tục thanh tra tại THPT Thành Phố Sóc Trăng; Làm việc với BHXH tỉnh lúc 13g30 theo Thư mời (đ/c Triều cùng dự).

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 03 năm 2018

Không có lịch làm việc.

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 03 năm 2018

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại điểm cầu trung tâm trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lúc 7g30 (phòng GDDTCNTX và GDTrH chuẩn bị và cùng dự)

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn