Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017

- Giám đốc dự Hội nghị tại tỉnh Vĩnh Phúc đến hết ngày 13/12/2017 theo Công văn 5663/BGDĐT-VP ngày 29/11/2017 của Bộ GDĐT (đ/c Thế, đ/c Ba cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá sơ bộ trường TH Phú Lộc 2, huyện Thạnh Trị lúc  7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30); Họp BTV Công đoàn ngành tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự lớp Bồi dưỡng công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh lúc 7g30.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra trường chuẩn quốc gia tại THCS Phường 2 – TX Vĩnh Châu lúc 13g30 (VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g30).
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá chính thức trường Mẫu giáo Sơn Ca, Mỹ Xuyên lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2, khởi hành lúc 6g30); Tiếp và làm việc với đoàn công tác của UBTW MTTQVN lúc 14 giờ theo Thư mời 216/TM-MTTQ-BTT ngày 05/12/2017.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên và nhi đồng tỉnh Sóc Trăng tại trường THPT Ngã Năm lúc 8 giờ (Đ/c Chánh, Đ/c Sáng cùng đi, VP chuẩn bị xe số 4 khởi hành lúc 6g30); Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại phòng Họp số 9, Trung tâm VH&HN tỉnh lúc 13g30 theo Thư mời 589/TM-UBND ngày 08/12/2017. 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi đánh giá sơ bộ trường THCS Châu Hưng, huyện Thạnh Trị lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2, khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia tại Mẫu giáo Long Đức, huyện Long Phú lúc 7g30 (Phòng GDMN thông báo thành viên đoàn cùng đi, VP chuẩn bị xe số 4 khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi triển khai quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại trường THPT Trần Văn Bảy lúc 8g30 (Đ/c Hoàng Nguyên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g30).

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017

- Giám đốc dự khai mạc Hội thao QPAN học sinh THPT tại Trung đoàn BB897, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên  lúc 6g45 (VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6 giờ); Làm việc với Sở Nội vụ và Kho bạc Nhà nước tỉnh về biên chế lúc 14 giờ (TP TCCB cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự khai mạc và chỉ đạo Hội thao QPAN học sinh THPT tại Trung đoàn BB897 xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên lúc 6g45 (thành viên BTC, Ban phục vụ cùng đi VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 5g45).
- PGĐ Lý Rotha làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra nhu cầu mua sắm bàn ghế trên địa bàn huyện Mỹ Tú (Đ/c Ngọc Nguyên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 4 khởi hành lúc 7g30).

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Lãnh đạo Sở họp BCH Đảng bộ tại phòng Họp số 1 lúc 14 giờ (mời các đ/c ủy viên BCH cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội nghị báo cáo viên tại Hội trường số 2 của Tỉnh uỷ lúc 8 giờ.
- PGĐ Lý Rotha dự Lễ trao học bổng Dương Kỳ Hiệp tại Hội trường Trung tâm VH&HN tỉnh lúc 8 giờ theo Thư mời 141/TM-HKH  ngày 27/11/2017; Họp Hội đồng đánh giá thẩm định giáo trình tiếng Anh cấp tiểu học tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 13g30 (Phòng GHTH thông báo thành phần cùng dự theo quyết điinh 2392/QĐ-SGDĐT ngày 05/12/2017).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra nhu cầu mua sắm bàn ghế trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (Đ/c Ngọc Nguyên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7g30).

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Tổng kết bế mạc Hội thao QPAN học sinh THPT tại Trung đoàn BB897 xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên lúc 15g30 (VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 14 giờ).

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn